Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2014
Видях те отвън,
беше с приятелите си.
Тънката цигара
се промушваше
между пръстите ти.
А ти пушеше,
без да осъзнаваш
колко красив си всъщност.
simona
Written by
simona  Idris
(Idris)   
359
 
Please log in to view and add comments on poems