Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2014
Anong saya ang nadarama
Kapag kasama kita ako'y napapanganga
Halos hindi ka maalis sa isip ko
Iba talaga pag na pana ni kupido.

Sa mata ng iba
Pag-ibig ko'y katangahan
Sagot ko naman basta't ikaw
Ang kasama ko hanggang kamatayan

Sayo ko na kitaΒ Β ang tunay
Na kahulugan ng pag-ibig
Siguro ng noong unang panahon
Tayo ay nag mamahalan na inulit lang ngayon.

Salamat sa lahat ng pag-mamahal mo
Nawa'y mag tagal tayo hanggang kabilang mundo
Sa huling hininga ko ako'y may tanging hiling
Makita ang mukha **** abot langit ang ningning.
TO MY SPECIAL SOMEONE
7.8k
   Jeuden Totanes
Please log in to view and add comments on poems