Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2021
Hai pratigya yh
Ki bdlaao h Lana
Sachchae ka hme h saath nibhana
Sach k khatir apno ka v saath chor jana
Hr paapiyo ko h hme sabak sikhana
Gunaho ko jhr s h mitana
Apne desh ki raksha k khatir
Khudh k jaan ko v daao pe lagana
Hai pratigya h
Sch ka h saath nibhana
Hr archano ko hra k bsh aage bdhte jana
Akta Agarwal
Written by
Akta Agarwal  21/F/Kolkata
(21/F/Kolkata)   
197
 
Please log in to view and add comments on poems