Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2013
piktyuran mo ako ng ganyan
bidyohan mo't mejo hubaran
dapat kita yung buong katawan
gawin natin ito sa ibat ibang paraan

galit ako sayo, dito tayo magaway
sa kita ng madaming tao ngunit di ni nanay at tatay
subukan niyong magcomment at kayo'y madadamay
gusto naming dito mag away at walang sasaway

dapat nilang makita ang aking agahan
dapat nilang makita ang aking tanghalian
dapat nilang makita ang aking hapunan
dapat ulit nilang makita ang aking hapunan
wag kayong maoffend, tula ko to, kung naooffend kayo, ******* ka
Written by
alvin guanlao
3.3k
   Jowlough
Please log in to view and add comments on poems