Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2020
KAN DU HUSKE
DA DET VAR MENINGSLØST AT VÆRE TIL
OG DET VAR OKAY!
NU STÅR VI HER OG TRIPPER
FORDI VEJEN ER DÆKKET AF SAVSMULD
OG KLOKKEN IKKE LÆNGERE RINGER TIL FRIKVARTER
Written by
Sofie  23/F
(23/F)   
  124
 
Please log in to view and add comments on poems