Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2019
Et lys i et vindue
En hånd på en kind
Jeg mærker varme som kulde
Dit væsens hvirvelvind

Mon mørket lader sig overgive
Når lyset brændes til bund
Når du kærtegner mine læber
Kysser min mund

Et lys fra mit vindue
En ukendt profil
Jeg lader mørket være skillevæggen
Og natten vores mysterie

Du kigger uden at se
Og jeg er væk i et øjeblik
For netop det vi frygtede
Var sådan som det gik

Et lys i et vindue
Et fortrukket gardin
En endeløs nat
Og en dag vi aldrig fik
Written by
Sofie  23/F
(23/F)   
  283
 
Please log in to view and add comments on poems