Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2018
Idemo onda zajedno u svijet.

Ja, ti i tko god pridružiti se želi. Idemo dalje od samih sebe

dok ne nabasamo na nedoseživo.
Čortoloman
Written by
Čortoloman  18/M/Croatia
(18/M/Croatia)   
  213
 
Please log in to view and add comments on poems