Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Aug 2018
Ayoko ng kausapin ang sarili ko,
Nakakapagod ng kumapit sa sariling pangako.

Pagod na ako kahihintay sa pag-asa,
Kung sa dilim ng paligid ako'y nag-iisa.

Ayoko ng kumapit,
Kung sa akin ay walang kahit isang ninanais lumapit.

Pagod na akong maghintay,
Kaya gusto ko na lang mamatay.

Nakakapagod tunguhin ang liwanag,
Kung walang kahit isang nais na pakinggan ang aking paliwanag.

Nakakapagod ng magtago na parang aso,
Takbo nang takbo kahit walang atraso.

Ayoko ng bumuo,
Kung alam kong ang lahat ng ito'y guguho.

Nakakapagod ng magpursigi,
Kung ang mali ay ako na lang palagi.

Ayoko ng maghintay,
Ayoko ng maghintay.
Ayoko ng kumapit sa buhay.

Nakakapagod na. Ayaw ko na.
Angelika Duliguez
Written by
Angelika Duliguez  24/F/Philippines
(24/F/Philippines)   
1.7k
 
Please log in to view and add comments on poems