Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2018
***
Arogantní vládnou světu,
slimák žere každou větu.

Každou větu žere slimák,
arogantní myslí jinak.
Written by
Adasyev  Praha/Želivec
(Praha/Želivec)   
1.7k
   ---
Please log in to view and add comments on poems