Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2018
Ten, kdo chtěl dojít ke konci,
aby na tom byl líp než na začátku,

a zjistí,
že když došel ke konci,
je na tom hůř než na začátku,

je na tom hůř než na začátku.
Written by
Adasyev  Praha/Želivec
(Praha/Želivec)   
1.1k
 
Please log in to view and add comments on poems