Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2018
Zeptal se dělník k čemu je umění,
když na mojí práci se stejně nic nemění.

Na mý práci se stejně nic nemění,
tak k čemu je umění,
umělci zkurvení.

Umělci zkurvení,
zkuste si umění
a budete tu jak němý.
Written by
Adasyev  Praha/Želivec
(Praha/Želivec)   
1.3k
   ---
Please log in to view and add comments on poems