Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2018
***
Hřejivé paprsky zimního slunce
házely do sněhu stříbrné mince.

U sněhu se třpytí zelená tráva,
je jako pobřeží,
jak nějaká mapa.

Prorůstá tím sluncem úplně tiše.
Tak v lednu může růst zelená tráva.
16. 1. 2018
Written by
Adasyev  Praha/Želivec
(Praha/Želivec)   
  2.6k
     --- and Adasyev
Please log in to view and add comments on poems