Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2017
Vrees my duidelikste chom
X kni my lewe indink sonder vrees
So deel van my vlees en been
My motivering vi als
Gooi vure dood
Kry ni kans om te beplan
My heiland
My rots
**** my asb
Die vrees verteer my
Soos acid
Die pyn verskeer
My geloof hou
X weet net u kan my help n ****
Written by
karin naude  riversdale
(riversdale)   
480
 
Please log in to view and add comments on poems