Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2016
Sa pagpansin mo sa iba
Sa pagyakap mo sa kanila
Sa pagsalo mo sa mga luha nila
Sa pake mo sa iba **** kaibigan
Sa pag-ibig mo sa kanya

Sapagkat akong sinabi ****
Matalik na kaibigan

Lalapitan lang pag wala na sila
Di mayakap pag kailangan ka
Pinapanood mo lang sa pag-iyak
Naaalala lang pagkatapos ng lahat
At mamahalin na lang siguro
Pag ako na lang ang natira.
05/23/16
Claudee
Written by
Claudee  Philippines
(Philippines)   
7.3k
   From A Heart
Please log in to view and add comments on poems