Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2015
Ako si reyna makata,
gagawa ng isang tula
Na gagawin para sa madla,
tunay ngang walang paglagyan
aming kaligayahan

Nang bawat isa'y nasilayan,
walang humpay na kalokohan
Dulot ay saya saming samahan,
kalokohang minsa'y nauuwi sa pikunan
Ngunit, sa huli'y nanaig pa rin ang pagkakaibigan
Cris Artist
Written by
Cris Artist  Philippines
(Philippines)   
80.1k
 
Please log in to view and add comments on poems