Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2015
Sabi raw,

Walang bagay na tunay na

Malamig,

Kulang lang ito sa init.

Totoo rin na

Wala akong kalagayan na ako'y manhid,


**Wala ka lang.
Josh Wong
Written by
Josh Wong
Please log in to view and add comments on poems