Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
skarpt
TROR DU SLEV DU VED
HVAD DU LAVER
???¿
                                         nej
jeg vil gerne
hjem
                             nu
jeg vil        ikke
vil   jeg

HVOR ER HJEM
             jeg
tror jeg tabte mig selv                                på vejen
Written by
Klara
Please log in to view and add comments on poems