Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2015
Sa susunod na makita mo akong tumitingin saiyo
Sanay nama'y tumingin ka rin saakin
para man lang masabi ko na kahit sa ganoong paraan
May pagtingin tayo sa isa't isa
#hugot
Lauren Librada
Written by
Lauren Librada
1.1k
   Pax
Please log in to view and add comments on poems