Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2015
Hanep na yan
Nang dahil dyan,
Tiwala ay nagkalamat
Pero ako ay magpapasalamat
Kung ikaw ay mananatili
At hindi magpapatali
Sa mga bagay na hindi dapat
At hindi na dapat na ilapat
Sa buhay natin
Na magbibigay sa atin
Ng kirot at hapdi,
Ng sakit at hikbi.
Salamat
John Kenneth Mesina Fulgencio
Written by
John Kenneth Mesina Fulgencio  Philippines
(Philippines)   
3.0k
   Dhaye Margaux, --- and Mark Ipil
Please log in to view and add comments on poems