Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2011
murahin mo ako aking kaibigan
gisingin mo ako mula sa kahibangan
higit mo pang lakasan at huwag tigilan
pigilan mo ang lamig ng tagulan

ang daplis ng suntok mo'y mainit
ngunit kulang pa sa lakas upang ako'y magising
sa sumunod **** sipa ako'y namilipit
naalimpungatan lang ako sa iyong pagpilit

ihampas mo na lang ako sa lupa para cool
Written by
alvin guanlao
7.1k
 
Please log in to view and add comments on poems