Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Josh Wong Nov 2015
Ako’y


G  u  m  u  h  o


sa’yo.


N  a  b  a  g  s  a  k

ako

,


Paulit-ulit,

Hanggang ako’y


N  a  k  a  h  a  n  d  u  s  a  y


Sa pag-ibig **** -


B  i  n  a  t  o


Nang


M a l a k a s

at

M a k i r o t

,
Sinalo ko naman.

Bwiset.
Josh Wong Oct 2015
002
Our love was flimsy


Flimsier than uncooked spaghetti noodles
Spaghetti is weird
Josh Wong Oct 2015
Unworthy, so unworthy,

Yet You held our lives so dearly,

I'm safe and sound in Your love and Your grace,

Oh, what other love, could ever replace?

Unworthy, so unworthy,

Yet You gave us life and showed us Your glory,

I'm wrapped in Your mercy's embrace,

Oh, what have I done, to see Your love's trace?
Josh Wong Oct 2015
Bayang magiliw,
Ngunit hanggang dito tayo lamang.
Alab ng puso,
Hanggang sa puso mo lang buhay.

Mga anak ng bandila,
Ngunit ang puso'y hindi tapat.
Lunos ng nakalipas,
Lumuluksa para sa kinabukasan.

Lupang iniibig at banal,
Basaysay sa mga patay na bayani.
May dilag ang tula at awit sa,
Paglaya ng mga taksil.

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Ngayo'y nasa piling ng mga duwag.
Saan ang ligaya pag may mang-aapi,
Kapag ang mamatay ay dahil sa atin?
Josh Wong Oct 2015
Tunog.
Alon ng milyong-milyon prikwensiya,
Dumadaan at lumilipas,
Musika.


Tumatalon,
Tumatakbo,
Bumabagal,
Bumibilis.
­

Musika.
Ang kalagayan na parang wala ka sa kawalan.
Tunog na masarap pakinggan,
Naririnig mo ba?
Josh Wong Sep 2015
Nandito naman ulit ako.
Tumatakbo.
Humahanap ng tao,
Humahanap ng tahanan.


Ikaw.
Hindi ko inakaling ikaw,
Ikaw ang naging aking tahanan,
Isang kapalaran na walang kasinghalaga.


Ngunit isang bagay na hindi ko inasahan,
Ay na ika’y naging tahanan na hindi tumagal.
Umalis ka lang nang walang pagpipigil.
Bakit?


Ilang beses, paulit-ulit.
Ilang beses na ika’y sinubukan kong kalimutan.
Ngunit ang isang tahanan na hindi mawawala,
Ay ang tahanan na tinanim mo sa aking puso.


Nandito naman ulit ako.
Tumatakbo.
Humahanap ng tao,
Humahanap ng tahanan.
Josh Wong Aug 2015
Slit across the
                        c
                            a
                                n
                                   v
                                       a
                                           s,

rocked under an
e                        e
s                p
ca
                      
,


And changed for young saudade;


Still a frown                         each's tongue.
under
Teenagers. (if you could figure it out)
Next page