Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Joseph Floreta Jan 2017
I don't remember when,
I just remember the feeling,
I don't remember where,
I just remember how,
And the only thing I remember,
was pain...
After all..
Joseph Floreta Dec 2016
For I know Lord that you do not need me,
Neither I nor anyone,
You never need us,
Yes you want us,
But never did you ever need us,
Because you are perfect,complete and marvelous in all things,
But behold us my Lord,
my God,
We need You,You're the reason why I live,
You're the reason why we're here.
You do not need us,
But we need you,
So guide us Always...
#My God #My Refuge
Joseph Floreta Nov 2016
Saging lang ang may puso,
Yan ang sabi nila kasi uso,
Dahil san man sila naroon,
Akala nila ganoon,
Ngunit hindi lang saging ang may Puso,
Meron din naman ako ngunit ito'y alay ko sayo,
Mawalan man ako ng puso kong ito,
Ayos lang basta't para sayo.
Basta't para sayo,
Yan ang katorpehang nasabi ko sa kanto,
Dahil sinayang mo ang puso kong ito,
Ngayo'y ganid at parang bato.
Parang bato,
Ngunit puso ng saging to,
Ano ba to?
Bat parang nakakalito?,
Nakakalito kasi di sunod sa uso,
Parang kantang sintonado,
Sakit sa ulo,
Nakakaloko.
Nakakaloko pala ang pagibig,
Na sayang lang laway ko sa bibig,
Nang ika'y awitan ng kantang pagibig,
Dahil gusto mo marinig ang kantang himig.
#Himig ng pagibig sa tinig ng gitarang hilig humimig ng kantang pumapag ibig...
Joseph Floreta Nov 2016
This isn't poetry,
Only words you've said to me,
This isn't poetry,
But things that hurt me,
This isn't poetry,
But pain that rhymes to my piece,
This isn't poetry,
Only your sweet goodbye kiss...
#Goodbye
Joseph Floreta Nov 2016
Pusong mamon kung ikaw ay tawagin,
Sa lupaing pangako tunay kang maa-angkin,
Taglay **** kagandahan likas sayo'y mapapansin,
Bigay sayo ni Bathala,
Sapagkat ika'y ginigiliw.
#aPoem for all pilipina #Makatang tagalog
  Nov 2016 Joseph Floreta
Li
Diba nandoon ka
noong sila'y humingi ng tulong
noong sila'y hinuli at sinaktan
ng walang kalaban-laban
noon sila'y tinrato na hayop
ng sarili nilang kababayan.

Diba narinig mo
ang iyak ng mga batang
dinuyan sa tunog ng bala
noong ang mga nanay nila
na dapat kakanta
ay hindi na makita.

Diba nakita ****
nanaig ang kapangyarihan
kaysa sa kanilang karapatan?

Nandoon ka
sa bawat iyak
sa bawat sigaw
pero hindi mo sila sinagip
mula sa kapangyarihang
puno ng galit.

Ngayon nama'y
kami ang naririto
mga bagong saksi
ng pagkatalo
mga sundalong
walang armas pero
pilit ipinaglalaban
ang katotohanan.

Kailanma'y hindi
magiging sapat
ang mga libro
para ikwento ang pait
para aming maramdaman
ang sakit.

Pero ngayong araw
mga mata'y luluha muli
ang mga sugat ay muling hahapdi.

Ngayong araw
kinalimutan ang kasaysayan
kaya't pasensya na mga anak
kung aming napabayaan
kung ibang pananaw na
ang inyong daratnan

O Pilipinas,
ikaw pa ba ang Perlas ng Silangan?
November 8, 2026.
To all victims of Martial Law, I am eternally sorry.
Next page