Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Rey Shell May 2018
Tibuok adlaw  ko nagtanga
Naghulat nga ikaw mutungha
Dugay- dugay nasad nga wala ka nagpakita
Maski gamay wala ko’y nadawat nga balita
Akong mama ug papa sige na ug pangita

Asa naman intawun ka karon
Gikalimtan naba ko nimo sa dayon
Wala nako kabalo unsa akong buhaton
Dili ko sanay nga mag-inusara
Kay naanad ko nga permi ka naa

Wala man unta ta nag-away
Pero nganong dili nman ka moreply
Abi pa naman nako nga kita magdugay
Gihagit nalang unta ko nimu’g sumbagay
Dili ing-ani nga gihinay-hinay ko nimo’g patay

Ug sa dihang kalit kong nahinumduman
Ang adlaw nga mura ko’g gitakluban sa kalibutan
Imo kong gisultian sa kamatuoran
Nga ikaw nahigugma na sa uban
Panahon na ba nga ako nalang dawaton?
Pasensya kay tawun si Inday nagtuon.

Moabot ra siguro ang adlaw nga ako ning madawat
Sa karon, dili pa nako kaya nga kita magsugat
Ayaw lang kaayo kaproblema og kabalaka,
Kay hapit na nako madawat na wala naman diay kita.
Rey Shell May 2018
From the day that you made me feel useless
You made me realize that it is worthless
I can’t assure you that things will be the same
So, just don’t put on me the blame

You’re the one who made me feel this way
It was like you’re pushing me away
I know that in love it’s not always happiness
But I didn’t expect we’ll have this mess

I really don’t like this feeling
I felt the hatred, more than hurting
The stain in my heart that you made
I hope it will not cause our love to fade

Right now I really felt confuse
Still don’t know which one to choose
Is it to believe your every word
Or go and see the lighter side of the world

I used to believe that we’re meant forever
That we are perfectly made for each other
So if we are really destined to be together
Heaven will make our love tighter and stronger

Now that I feel like falling out of love
I think I have to let you go like a dove.
But before I will set you free
Just want you to know that it’s always you and you only.

— The End —