Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
#1
JT Dec 2018
#1
Kuliglig nalang ang tanging himig na aking naririnig
Alam siguro nang mga ito na ako'y nauubusan na ng pag-ibig
Kung dati boses mo lang ang paborito kong tinig
Kamay mo lang ang aking gustong kumapit sa bisig
Yakap mo lang ang tanging panlaban sa lamig
Mata mo lang ang hindi ko kayang alisan ng titig
Di na sana ko padadaig

Kaso yung puso mo hindi kaylanman sakin naantig

Hindi ako sumuko, Nawalan lang ako ng Pag-ibig
.
JT Dec 2018
Ako'y sobra nasa pagsisisi
Sa mga salitang hindi na nasabi
Ibubulong na lamang sa bituin
Ang tahimik na aking saloobin
JT Mar 2019
Im weak
Weaker than i thought
Weaker than my thoughts

— The End —