Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2020 · 48
Mister Right
Jazex Apr 2020
Ow, mister Right, why are you so hard to find?
Ow, mister Right, where are you? I'll fetch you, alright?
Ow, mister Right, I'm crazy for wanting you!
Mister Right, can you hear my heart?
It's beating because of you....
Where are you?
Apr 2020 · 799
Sakit
Jazex Apr 2020
"Sakit"


SAKIT, limang letra ngunit pag naramdaman mo parang mawawasak ang mundo.

Limang letra ngunit pag naramdaman mo parang ayaw mo ng kumain ng husto.

Bakit ba kasi nararamdaman to?
Bakit ba kasi naimbinto ang salitang ito?
At huli sa lahat, bakit ba kasi nararamdaman ko to?

Nakakatawa lang dahil noon ikaw ang nagpapasaya sa sistema ko ngunit bakit ngayon ikaw na ang nagdudulot ng sakit na nararamdaman ko?

Ba't kasi lumisan?
Ba't kasi nangaliwa?
Ba't kasi hindi nakuntento?

Hindi ba ako sapat para sa iyo? O sadyang hindi ka lang nakuntento?

Nagkulang ba ang pagmamahal sa iyo? O gusto mo lang talaga ng malaking suso?

Minahal naman kita ng higit pa sa sarili ko ha? Kaya nga ako naghihirap at nasasaktan na hindi dapat nararapat sa pagkatao ko.

Napakawalang hiya mo din ano?
Minahal lang naman kita pero ang isinukli mo ay sakit na panghabang buhay na paghihirapan ko.

Siguro ganon nga talaga.
Siguro hindi ka lang talaga para sa tulad ko'ng higit kung magmahal.
Siguro hindi lang talaga tayo para sa isa't isa.

Masakit mang aminin pero kailangang tanggapin.
Masakit mang sabihin pero kailangan kang mawala sa akin.

Hindi mamadaliin puso'ng umiiyak at humihiling na sana'y maging akin pagmamahal mo'ng hindi matutumbasan ni'no man.

Ngunit sa ngayon, puso'y papahingahin dahil nasaktan ng husto ng ikaw ay aking mahalin.

Hindi ko man gusto'ng magpaalam ngunit kailangan dahil may masasaktan at patuloy na masasaktan.

Sa ngayon, paalam aking mahal.
Nawa'y maging masaya ang puso mo sa taong pinili mo.

Ngayon ko sasabihin ang mga katagang 'Mahal kita ngunit pagod na ang puso ko'ng masaktan at umasa kung ikaw ba'y babalik pa.'
To the boy I loved

— The End —