Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2019 · 1.0k
"Gusto" (Tulang akrostik)
Christer Mar 2019
Pagibig ko lang ang meron ko sayo o sinta
Ang natatanging meron ko na hindi ko maiwawala
Ginusto ko man o hindi
Ibinibihag mo parin ako sa iyong mga ngiti
Binuhay mo ang puso ko
Inintindihan ko nalang ang nararamdaman mo, na...
Gusto mo ako dahil magkaibigan tayo
~CBGJ
Tula para sa mga taong na friendzone ng minihal nilang bestfriend
Nakikiramay ako sa mga feelings niyong namatay
~CBGJ

— The End —