Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
MarieDee Feb 2020
At first we were just like brothers
caring with each other
and both wonder
like a friend and a lover
And as time goes on
I fell in love with you
I don't know if its true
or just my imagination
I didn't even care about what you tell,
that to me you started to fell
I thought it was just a lie
But the truth was in your eye
I started to think of you
and started to missed you too
I don't know what is this feeling
until now I'm still wondering
I hope that your love will lasts
and don't leave all the moments we've shared on the past
My feelings for you will go deeper
'Coz you're my love and my INSPIRATION
MarieDee Feb 2020
Sandaling natigil ang aking mundo
Nang ikaw'y biglang naglaho
Damdami'y hirap na hirap
Tila lahat ng pinagsamaha'y isa na lamang pangarap

Ako ba'y nilimot nang tuluyan?
Iniwan akong nasa kalungkutan
Nang sa iyo'y aking nalaman
Sa iba'y hinanap ang kasiyahan

Noo'y pagmamahal ay sagana
Sa isa't isa'y nag-aalala
Ngunit kahit ikaw'y naglaho
Pag-ibig sa iyo'y di nagbabago
MarieDee Feb 2020
Bakit ba tayo nagkaganito?
Sana'y di na lang tayo nagkatagpo
Kung ganito lang ang mangyayari
Sa tingin mo ikaw'y aking inaglahi
Kung noon tayo ay nagkakasundo
Bakit ngayo'y tila nagbago?
Alam kong pag-ibig mo'y naging sapat
Ngunit ako sa iyo'y di nararapat
Alam kong ikaw'y aking nasaktan
Na ang turing ko sa iyo'y kaibigan lamang
Alam kong ikaw'y umasa
Na ang pag-ibig ko'y iyong makuha
Bakit ba nagawa ito sa iyo?
At ngayon ikaw'y nagtatampo
Ang iwanan mo ay napakasakit
tanong sa sarili'y "BAKIT??"
MarieDee Feb 2020
It's nice to have
someone like you
Someone who always love and care
Someone who is always there
in times of defeat,
a companion who is nice to be with
The one who change the ways of my life
and accepted the things I've never change
Because of that, How can I forget you?
Specially when I cherished the moments we've shared,
the date we had the desire,
the illusions and dreams for our future...???

with all of these,
I once want to say....

I LOVE YOU
MarieDee Dec 2019
Once you've told me
that you're the best thing
that I've never seen
the things that you bring to me
But why'd you left me all alone
you've gone and I waited for you until dawn
all our dreams soon wither
our friendship became bitter
all I can  do is cry
and asks why?
why'd you go and let our friendship end
I thought you are one of my friends
a friend that will still be there
somehow, somewhere
all I can say to you
is that for me our friendship will not be thru
MarieDee Dec 2019
Matingkalang lungkot ang iyong nadarama
Sa t'wing may kasama siyang iba
Tila nagpupuyos ang iyong damdamin
Nang ang mga mata niya'y sa iba nakatingin

Isa nang langit sa'yo ang siya'y makita
Dahil sa kanya'y hangang-hanga
Malalim na buntong-hininga ang iyong pinawalan
Sa t'wing siya'y daraan sa iyong harapan

Tila ikaw'y binubuhusan ng malamig
Sa t'wing magtatama ang inyong mga mata at siya'y mapatitig
Parang ikaw'y nabuhay  sa karangyaan
Dahil sa kakaibang gaan na iyong naramdaman

Ngunit hanggang kailan mo kaya ililihim
Na ikaw sa kanya'y may pagtingin
Hanggang kailan mo maitatago sa itinuring **** kabarkada't kapatid
Na ikaw sa kanya'y nahuhulog at umiibig
MarieDee Dec 2019
Simula nang makilala ka
Ang buhay ko ay nag-iba
Ang dating malungkot na buhay
Ngayo'y nabigyan ng kulay
Nahahalata ng iba na ako'y masaya
Kapag ikaw ay kasama ng barkada
Iba ang nadarama ko
Dahil ba sa ako'y umibig ng totoo
Kapag magkasama tayo
Iba ang tibok nitong puso
Sa gabi'y di makatulog
Dahil sa iyo'y nahuhulog
Ikaw ang laman ng isip
Maging sa aking panaginip
Kahit saan mapunta
Ikaw ang naaalala
'Pag may kasamang iba
Halos mapawi ang aking tuwa
Ang puso'y nadudurog
'Pag sa iba'y nahulog
Pagibig mo'y naglaho
Iniwan ang pusong bigo
Nang dahil sa iyo'y natutong magmahal
Ang pusong nadaratal
Ang mundo ko'y nagbago
Nang dahil sa'yo
Umasa kang 'di magbabago
Pag-ibig na alay NANG DAHIL SA IYO
Next page