Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Saša D Lović  Apr 2015
katran
Saša D Lović Apr 2015
čengele odasvuda vise
mračne kuke srednjeg veka
čupajući žitno seme
od srca što ostalo

kroz zamandaljeno okno
prozora od suza
cure potoci katrana
šarke korodiraju

oštar avet-zvuk
kad metal metal jede
etarskom kiselinom
sagoreva uvo

guje mrke
koje oganj i nebesa spajaju
nozdrve prenatrpaše
čemer čemera čemernog
pocepao grlo

— The End —