Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
501 · Sep 2012
Dogs are faithful
Prkos Drumski Sep 2012
Dogs are faithful to their owners.
They stink as well.
Filthy animals.
They love you also.
And food.
You are food.
But you are no dog.
484 · Jun 2012
The value of me!
Prkos Drumski Jun 2012
I am but a piece of flesh.
And flesh is they say, valuable-
A well fed man and all-
I do give and they do eat-
Tasty?-
I am, they say, but a piece of flesh.
So I write an ode to my thighs.
Plenty of meat there.
Bon appetite!
384 · Sep 2016
mijenjam staro za novo
Prkos Drumski Sep 2016
Pojela sam prijatelje
A pojela sam i nokte
Svaki dan nešto jedem
Svaki dan sebe jedem.
Danas se opraštam
od svih prijatelja.
Prestajem da vas volim.
Moja ljubav je umrla.
Nemam više prekookeanskih
letova.
Nemam više prekookeanskih
izgovora.
Prestajem da želim.
Nek’ svako svoje riječi liže.

Ja prodajem stare prijatelje za nove.
Još juče.

Gdje se kupuju prijatelji?
Na pijaci?
U supermarketu?

Na pijaci su organski.
374 · Apr 2013
Wishes
Prkos Drumski Apr 2013
I want to write.
A poem.
To write.
I want to puke.
Words.
To puke.
I want to ****.
Naught.
To ****.

I want days and nights and bewildering sights.
I want cries and smiles and slumbering sighs.

Why don't you die?
What is death but an overbearing lie.
Why don't you go?

Not like it ever ... ends.

— The End —