Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2021
Isang bukas na sulat para sa aking minamahal:

Hindi ka niya kayang palitan
Pero kaya niyang higitan ang pagmamahal mo
Pero kaya niyang punan ang mga pagkukulang mo
Binibigay at pinaparamdam niya sa akin ang mga bagay na gusto kong sa'yo galing
Ang ngiti mo, ang pangalan mo, ang tawa mo, ang hugis ng mukha mo di ko malimutan kailanman
Ngunit siya na ang nandiyan para sa akin
Na kailanman ay hindi na ako sa iyo ay babalik pa
aynad030200
Written by
aynad030200  21/F/Philippines
(21/F/Philippines)   
102
 
Please log in to view and add comments on poems