Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2019
"Pusong Binihag"

ninakaw ng ulap ang abot langit na galak
inaagaw ng hangin ang iyong halimuyak
wag mo sanang ipagdamot ang iyong yakap
at sana'y itangay ng iyong pakpak sa alapaap

mga ngiti mo na sa akin ay nagbihag
at sa bawat tingin ako'y nalalaglag
sa nararamdaman kong di maipaliwanag
ng damdamin nating unti unting nalalaglag

nakukulong sa silid ng pagibig
hindi makatakas sa lalim ng 'yong titig
na kung may ano sa gitna ng dibdib
habang ikaw lang at ako ang nasa paligid

habang hawak ang malambot **** mga kamay
mahigpit kong sinisiguradong hindi ka mawawalay
pagkat
dito sa aking bisig taimtim na humihimlay
ang aking mahal na nagbibigay buhay

sa halik ng matamis **** labi na sadyang nakakalasing
o kay hirap umamin, o kay hirap magsinungaling
tinatangay ng malamig **** tinig na musika sa akin
ganto pala kasarap kapag dininig ang panalangin

ganto pala kasarap na tinupad mo aking hiling
ganto pala kasarap kung ikaw lang ang kapiling
ganto pala kasarap na ikaw ay dumating
ganto pala kasarap......
na ako ay iyo at ikaw ay akin
pagibig tagalog mahal ikaw puso
AUGUST
Written by
AUGUST  30/M/Sorsogon sorsogon
(30/M/Sorsogon sorsogon)   
1.5k
 
Please log in to view and add comments on poems