Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jun 2018
Para sa bansa, sila ay naghihirap
Upang makamit ang bunga ng pagsisikap
At para na rin sa kani-kaniyang pangarap
Ating tularan at bigyang ng lingap.

Manlalaro ng bayan na dapat tularan
Bigyan ng pansin at dapat tulungan
Nagsisikap ng lubusan at nahihirapan
Ating tularan at ating parangalan.

Huwag kalilimutan at ating tandaan
Mga atleta ng baya na naghihirap nang lubusan
Dapat tangkilikin at ating tularan
Nang pagdating ng panahon tayo ay pumalit
Sa mga manlalaro ng bayan.
Matabang Utak Ni Ong
Written by
Matabang Utak Ni Ong  30/M/Pilipinas
(30/M/Pilipinas)   
562
 
Please log in to view and add comments on poems