Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2018
torpe ako kagaya ng iba
hindi ako kagaya ng iba na makakapal ang mukha
na puro lang salita
matatamis na salita
sa umpisa lang palagawa
puro lang dada pero pag dating sa dulo iiwanan kadin naman pala
patrick
Written by
patrick  20/M/philippines
(20/M/philippines)   
524
 
Please log in to view and add comments on poems