Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2018
Kung pwede ko lang maibalik ang panahon
Sana ang buhay ko'y hindi naging patapon
Kung pwede ko lang maibalik ang panahon
Sana ang aking buhay ay na ahonΒ Β 
Ngunit hindi na mababalik ang kahapon

Kung pwede lang sana
Hindi na sana nagkamali pa
Kund pwede lang sana
Hindi na sana naubos ang luha
Ngunit wala nang pag asa

Nabanggit ang mga salita
Na nakapagbago sa atin dalawa
Nabanggit ang mga salita
Na nakapagbago sa ating saya
Saya na hindi na makikita sa ating mga mukha

Bakit pa nag mahal
Kung masasaktan din naman
Bakit pa nag mahal
Kung aalis din naman
Sana hindi mo na lang ako minahal

Sana ay hindi na nangako
Kung mapapako din naman
Sana ay hindi na nangako
Kung mag lalaho din naman
Angelique Fresnido
Written by
Angelique Fresnido  18/F/Philippines
(18/F/Philippines)   
  510
   Fawn
Please log in to view and add comments on poems