Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2017
Ang nais ko sa pagmulat ng iyong mga mata ngayong umaga,
Ika'y aking mapasaya at mapangite
sa isang simpleng mensahe na mahal na mahal kita.
12052017
0406AM
myONE
Written by
myONE  28/F
(28/F)   
152
 
Please log in to view and add comments on poems