Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2017
Lilingon pero hindi na muna babalik
Tanging tadhana na lang ang makakpagsabi ng laan para satin
Hindi umaasa pero hindi rin nawawalan ng pag-asa na baka
minsan
sana
baka
siguro
sa hindi inaasahang panahon
maibalik ang kahapon
Inah Chelsi Mascariñas
354
 
Please log in to view and add comments on poems