Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2017
ang sabi ko noon lilipad na ako,
lilipad na ako na kasama Ka,
ang sabi ko noon magbabago na ako,
magbabago para sa Iyo.

ang hirap pala ang maglakad patungo sa Iyo,
nilinis mo ako ngunit heto't dinudungisan parin ang sarili ko,
sinubukan ko naman ngunit hindi ako maka tuon Sayo,
Nahuhulog parin ako sa kasalanang maka mundo..
Written by
Joseph Floreta  26/M/Zamboanga City, Phil.
(26/M/Zamboanga City, Phil.)   
  626
   Edgel Escomen
Please log in to view and add comments on poems