Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Tumutulo ang dugo mula sa itaas
Napatingin sa salamin na bubog na
Ang sugat at peklat muling bumukas
Image ko sa salamin ay bigti na
Kurt Christian B Tubera
647
 
Please log in to view and add comments on poems