Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Sa mga tanawin na malayo
Sa mga titig ko kahit ang tingin mo ay nasa iba
Ito ay sasabihin ko dahil totoo
Ikaw ang paborito kong pelikula
Kurt Christian B Tubera
840
 
Please log in to view and add comments on poems