Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2017
Umulan man o umaraw
Daanan man ng pagod
Kahit ang sakit pa ay dumalaw
Handa ako, para sayo, sumugod
Kurt Christian B Tubera
434
 
Please log in to view and add comments on poems