Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jul 2016
Nung ikaw ay lumisan
Ayoko nang matulog.
Nasanay na akong dilat ang mata.
Nasanay na akong katabi ka.

Pero ngayong
Tanggap ko na.
Tanggap ko na na
ikaw ay wala na..

Gusto ko nang matulog.
Matulog ng matulog.
Baka kahit sa panaginip.
Muli kang makasama.
Zeggie Cruz
Written by
Zeggie Cruz  Inside your Closet
(Inside your Closet)   
1.0k
 
Please log in to view and add comments on poems