Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 2016
læs min biografi
den handler om mig
ren poesi
mit liv
får det til at passe som geometri
du smiler
ren idioti
jeg skrev det her kl 04 på Island
enits
Written by
enits  DK
(DK)   
306
   Lior Gavra
Please log in to view and add comments on poems