Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2016
skygger af sorte palmer
plettes til at toner fra sinatra
lytter ikke efter, men venter på
tomme beskeder
jeg har siddet på hug i min egen tåge
det er tåget
og jeg prøver at tegne poetiske stemninger
af aftener i selskab med mig
5 minutter i
enits
Written by
enits  DK
(DK)   
400
 
Please log in to view and add comments on poems