Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2015
den der
kigger oftest på nattehimlen
vil også se flest stjerneskud
ungdomspoet
Written by
ungdomspoet  Denmark
(Denmark)   
465
   Marolle and ---
Please log in to view and add comments on poems