Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Dec 2015
Bakit pa ako nandito? Inuulit ko ang tanong mo. Alam mo ba kung bakit? Nandito parin ako kase hindi pa ako natutulog ng mahabang panahon at nagpapakapuyat buong gabi para lang alamin ang sagot sa iyong katanungan. Nalaman ko na ang pag-iyak ay mas importante pa kaysa sa pagpapaalam. Nandito parin ako kase naaalala ko pa ang mga panahong sigurado ako sa ibang bagay. Pero ngayon, hindi ko na alam. Bilang ba ito?
-isinulat ni: vj
VJ BRIONES
Written by
VJ BRIONES  20/M/Manila
(20/M/Manila)   
2.4k
 
Please log in to view and add comments on poems