Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2015
Nandito ako sa kabilang panig
Nagaantay na muling marinig
ang mga tinig Β na nawala
Sa ibabaw ng aking mundo at ng luha

Sa kabilang panig nagbibilang
ng mga araw sadyang kay tagal
muling pagkikita, nag-aabang
Muling pagsasama, nahihibang

Paano ba hahanapin ang kahapon
Naibaon sa sadlak ng alimuom
Dumidikit sa kailaliman ng ilong
Ang alaalang hindi maitapon

Parang labadang hindi tinuyo
ng sinag ng araw, nakulob
Sa loob ng damdamin
nagkukumahog

Naghihikahos, nabuburyong
Minsan pang ibalik, alaala
lagusan ng saya ata kaba
Kelan ka kaya makikita.
Zeggie Cruz
Written by
Zeggie Cruz  Inside your Closet
(Inside your Closet)   
1.6k
 
Please log in to view and add comments on poems