Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 2015
Walang iwanan
Kahit mamatay pa ang iyong tatay
Kasama na ang iyong nanay
At kahit mabuhay pa ang mga patay
Dahil ang pagmamahal ko sayo'y
Walang kapantay
Kaya't ang pangako ko sayo'y
Di magbabago kahit mundo'y magunaw
Basta't walang iwanan.
#Daebak!
Grace Yu
Written by
Grace Yu  Davao City
(Davao City)   
5.2k
     Livingdeadgirl
Please log in to view and add comments on poems