Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Jasmin Oct 2021
i am afraid to be myself;
what if we turn to stones,
sans warmth and space to breathe,
how am i then to face the mirror?
what if you choose a different path
i was never made to walk on,
how am i then to fare on my own?
what if we were only meant to pass by
and not to stay with one another,
how am i then to look at myself
without seeing your reflection by my side?

i am afraid to show you my all;
what if at the end we’d only crumble into illusions,
how am i then to be myself again?

so darling, please be mine for always.
(nothing personal here; was just inspired by mike rosenberg’s [passenger] nothing aches like a broken heart. go have a listen)
Jasmin Aug 2020
you can go once you heal,
or you can go now so you heal.
whichever it is,
i hope you're in the process,
and i hope you accept what comes along,
and be understanding of what leaves.
idk, just a quick scribble. i'll be fine.
Jasmin Jul 2020
That writer doesn’t tell the truth
from every pain blooms abundance
and with joy it withers words

Yet that writer has all the honesty
breathing in air of emotions
sinking deep into genuineness.
Jasmin Jun 2020
..
mayhap the reason I feel heavy during downpours
is because I left uncovered the hole in my heart where you dug.
Jasmin Jun 2020
Sa t’wing sasapit ang sariwang umaga
Ang himig mo ang aming ninanais marinig
Hinihintay ang hagkan sa umaalpas na luha
Nagsusumamong mahaplos pagod na tinig

Inang Bayan, paumanhin sa aming sinapit
Bagamat nakatakas noon sa pagkakatali
Panibagong gapos ang mahigpit na pumilipit
Ngayon nga’y ang lahat ay muling nahahati

Kaya sa iyong kaarawan, maaari bang ika’y humiling?
Kaayusan ng bayan, nawa’y makamtan namin
Daop-palad, kami’y paglapitin at pagbatiin
Gulo sa bawat puso’t isipan, sana’y pawiin

Katulad ng kahapon, ang dilim ay matatapos
Bukang-liwayway ay muling masisilayan
Ganoon din sana, ang tunay na kalayaan—
Muling masisilayan.
Jasmin Jun 2020
Lahat naman tayo may kinakatakutan,
mula sa mga simpleng bagay
hanggang sa malalaki.
Anong gagawin mo?
Iiyakan mo na lang?
Puwede naman.
Pero sana kahit gapang lang,
naisin mo pa ring umusad.
Isang hinga, isang abante.
Dahan-dahan
hanggang matuto at bumilis ka.
Wag kang tumakbo,
lakad lang at baka may makaligtaan.
Ang hangin na
tumatama sa mukha mo
ang tutuyo sa mga luhang bumaybay
sa pisngi mo.
Kapag narating mo ang umpisa
ng panibagong kabanata,
subukan **** lumingon sa nauna,
palagay ko nama'y
may matututunan ka.
Tingin mo ba sa sunod na pahina,
mag-sisimula ka ulit sa mahina?
Hindi na,
'wag na,
hindi ka naman siguro tanga.
Kalma lang,
narating mo 'yan
dahil naging malakas ka;
bakit iisipin **** ika'y mahina?
Payong may marahas na salita ngunit naglalaman ng katotohanan.
Jasmin Jun 2020
one of the heart-wrenching questions
you could ever ask yourself:

what happened to me?
Next page