Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Domina Gamboa Jun 2014
Please don't say no,
Do not let me go,
Hear me once, oh!
Because I love you so.

Forgive me, oh to the Lord I pray,
Please, I just have something to say,
Believe me, I love you everyday,
Just like mornings to the sun's rays.

I beg you, don't leave me.
Say that you need me,
Say that you'll be with me,
Forever, my love, with me.
Dependent personality disorder
Domina Gamboa Jun 2014
Aking kaibigan, ako'y pakinggan,
Aking lihim iyo nang malalaman.
Ngunit iyong ipangako, walang magbabago,
Pagkatapos nito, magkaibigan pa rin tayo.

Hindi mo alam, ako'y may tinatago.
Hindi mo alam, ikaw ay aking gusto.
Hindi mo alam, natutuwa ay ako.
Hindi mo alam, may paghanga sa'yo.

Hindi mo alam, napapasaya mo ako.
Sa simpleng pagbati, sasabihin ay "hello!"
Hindi mo alam, sa tuwing lilingon sa'yo,
Aking tiyan, ay puno na ng paru-paro.

Sa araw-araw na tayo'y magkasama,
Ang aking mga ngiti'y hanggang langit pa.
Ngunit minsan ikaw ay aking nakita,
Hawak-hawak mo pa kamay ng 'yong sinta.

Alam ko, tayo ay magkaibigan lang.
Ngunit bakit sa dami ng nilalang,
Ikaw ang nagpunan sa buhay kong puwang.
Sana pag-ibig mo ay akin na lang.
Friendzoned

— The End —