Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Clara O Jan 2018
om natten hænder det ofte
at jeg i søvnløst gængeri
ser hende og bliver bange
jeg genkender fortvivlelsen
den der stråler ud af hendes synsorganer
og vi går hver til sit
fortsætter ind i natten
indtil vi bliver vidner til daggryet
og dets
skingre
søvnkvælende
stråler.
det er en rutine.
Clara O Aug 2017
grådigt kaster den sig over søvnen
der agerer flugt fra dens stramme greb om vitaliteten
den overskygger
overdøver
overdriver
underminerer den fred
som jeg først får lov til at smage på ved daggry
og når den har konsumeret søvnen
plyndrer den videre.
den stjæler
suger
skræller.
plyndrer de resterende levn af pigen
der engang var
! *** skal leve mens *** er ung!
men jeg lever ikke videre
kun i spinkle fantasier om en fremtid
eller i de magre håb,
der er lige så tynde
som mine håndled er blevet
eller som hofteskålene der stikker ud
og giver mig kvalme
og minder mig om det hele
eller snarere det halve.
for den har været på plyndringstogt,
og har konsumeret pigen
der engang var

— The End —